İNŞAAT ALL RİSK

SİGORTANIN KAPSAMI

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine inşaat faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem , toprak kayması heyelan vb.) yangın, yıldırım, infilak, şantiye ve işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşacak risklere karşı inşaatınızı güvence altına alır.

 

İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar ;

  • Enkaz kaldırma masrafları
  • İnşaat makineleri
  • Şantiye tesisleri
  • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
  • Bakım devresi
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
  • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları